Outsource financial $ervices


שירותי חשבות

מילוי ספרים, ניהול והגשת דוחות, התנהלות מול רשויות וספקים וזאת רק ההתחלה...CFO שירותי

כתיבת אסטרטגיה פיננסית, התנהלות מול ספקים, בקרה וניהול תהליכים וצמצום עלויות תפעול מוכחות.הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות ושירותי כספים עבור חברות ישראליות ובין לאומיות.חשבות שכר

ניהול כולל של כל תחום המשכורות, כולל תנאים סוציאליים, העברת כספים והוצאת תלושים.


Outsource financial $ervices

שירותי כספים לחברות בינלאומיות

DANOY

# אנו נספק עבורכם שירותי ניהול כספים חיצוני ומתחייבת לעמוד לצידכם על מנת לזהות מראש בעיות העלולות לסכן את האיזון הפיננסי של החברה.

# אנו נבנה עבורכם סטרטגייה פיננסית לטווח הארוך ונלווה את מקבלי ההחלטות בחברה עם יד על הדופק בכל שלבי פיתוח המוצר על מנת לוודא מעקב תקציב מול ביצוע.

# אנו נביא עמנו ניסיון ברישום חשבונאי, תלושי שכר, טיפול בספקים וגופים פיננסים, הכנת תזרים, דוחות למשקיעים והכנת תוכניות פיננסיות לצד דיווח ותשלום לרשויות ובהתאם לצרכי החברה.

# אנו נסייע להנהלה לקבל את ההחלטות הפיננסיות בסוגיות המשפטיות, החשבונאיות והפיננסיות על מנת לגרום ליחס עלות-תועלת ועד להגעה לרווחיות מקסימאלית.